Organisatie

De doelen en visie van onze bewonersorganisatie.

De bewonersorganisatie Assertuinen organiseert allerlei activiteiten die de veiligheid en sociale cohesie verbeteren. Met gezamenlijke initiatieven werken we aan een fijne woonomgeving en goed buurmanschap.

We kennen geen formele organisatiestructuur. Een kerngroep vormt de spil van de organisatie en commissies en individuen pakken taken op.

Doelen

De bewonersorganisatie Assertuinen stelt zich doelen op het gebied van sociale cohesie, veiligheid en een plezierige woonomgeving.

  • We willen als buurt elkaar kennen en voor elkaar klaar staan wanneer dat nodig is.
  • We willen de veiligheid in zowel wonen als verkeer stimuleren opdat we risico’s op inbraak en ongevallen beperken.
  • We willen de omgeving goed onderhouden, mooier maken en een uitnodiging laten zijn voor een ontmoeting met omwonenden en kinderen.
  • We willen deelname aan activiteiten in de directie woonomgeving initiëren en stimuleren.

Visie

Onze visie waarmee we onze doelen bereiken ziet er als volgt uit:

  • We benutten sociale media om contacten met elkaar te onderhouden en op de hoogte te zijn van elkaars wel en wee.
  • We geloven in het collectief bij inkoop van inbraakpreventie, woningonderhoud e.d.
  • We spreiden de inspanningen om de woonomgeving mooi en opgeruimd te houden en onderhouden actief contact met overheden en andere partijen in de buurt.
  • We geloven dat buren als verzorgingshuis Aafje, kinderopvang Mundo, stichting Schiebroek en andere buurtverenigingen goede partners zijn om mee samen te werken.

En verder

We zijn aangesloten bij Stichting Leven in Schiebroek.

Onze slogan luidt:  Assertuinen, Goed voor elkaar!

Aankomende evenementen

Nieuws