Sponsors

We zetten onze sponsors graag in het zonnetje.

provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft € 15.000,-  bijgedragen aan de realisatie van onze speelaanleiding langs het Asserpad.

Nederlandse Aardolie Maatschappij

De Nederlandse Aardolie Maatschappij draagt € 10.000,- bij aan de inrichting van onze speelaanleiding langs het Asserpad.

Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek

Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek heeft € 9.999,- beschikbaar gesteld voor het realiseren van een speelaanleiding op onze veldjes.

Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport draagt € 2.000,- bij aan de realisatie van onze speelaanleiding langs het Asserpad.

De Groene Motor

De Groene Motor heeft € 1.500,- beschikbaar gesteld om rondleidingen, natuurworkshops en een natuurkalender te realiseren.

Opzoomer mee

Opzoomer Mee draagt periodiek bij aan de buurtactiviteiten die we met elkaar organiseren.